Limburgse heuvel-Run

      Reacties uitgeschakeld voor Limburgse heuvel-Run

Info: Bert Kreuwels 0621294677 Heuvel-Run 2024
Raymond Cordewener 0433648548 V: 16/02


3 dagen lang genieten van Old Timer Motoren. Deelname tot bouwjaar 1980.
Kamperen van donderdag 12 u tot maandag 12 u.
3 mooie ritten, verrassingselement, avondvertier op vrijdag- en zaterdagavond, muziek en een tombola
met mooie prijzen
De ritten gaan dit jaar door 3 verschillende streken, de Limburgse heuvels, de Belgische Ardennen en de
Duitse Eifel.
Er rijden altijd bezemwagens mee.
De zondagrit is eveneens toegestaan voor Oldtimer Bromfietsen.
Deelnemen kan alleen met vóórinschrijving.
LET OP: Er kan weer ingeschreven worden voor het ontbijt op zaterdag en zondag.
Programma:
Donderdag:
− vanaf 12 u welkom op het campingterrein
Vrijdag:
− 14 u vertrek vrijdagrit met verrassingselement (Follow Up)
− ’s-Avonds provinciale zoektocht
Zaterdag:
− 9.30 u zaterdagrit, +/- 165km (Follow up), inclusief koffie/vlaai en lunch
− rond 19 u warme maaltijd
− 20.30 u gezellig samenzijn met muziek en lekkernij
− 22 u tombola met mooie prijzen
Zondag:
− 10.30 u zondagrit, +/- 90 km, bordjes systeem, inclusief lunch
− +/- 15 u einde rit
Maandag:
− 12 u sluiting campingterrein
De Heuvel Run, zoals altijd in Ulestraten
INFO: www.heuvelrun.nl
Internationale Heuvel Run 2024
20e
INTERNATIONALE
Zuidlimburgse Heuvel-Run
14-15-16 juni 2024
Info: Bert Kreuwels 0621294677 Heuvel-Run 2024
Raymond Cordewener 0433648548 V: 16/02
Locatie kampeerweekend:
Voetbalclub R.K.U.V.C.
Langs de Gewannen
6235 NV Ulestraten (gemeente Meerssen)
Tel. +3143-3642545
Limburg – Nederland
Aanvullende info:
− Deelnemen is alleen mogelijk door voorinschrijving!
− Bij de voetbalclub kan gekampeerd worden. Er is GEEN elektriciteit op het
kampeerterrein.
− Tijdens het verrassingselement gedurende de vrijdagrit kan er koffie met Limburgse vlaai
gebruikt worden. Hiertoe worden vóór aanvang van de rit extra bonnen verkocht.
− De ritten op vrijdagmiddag en zaterdag worden gereden volgens het Follow-Up systeem.
(Zie onze website)
− De rit op zondag is uitgezet middels bordjes (Rondje, Driehoek, Vierkant).
− E-mail adres van onze stichting: heuvelrun@hotmail.com
− Het is verboden open (kamp) vuur te maken.
OLDTIMER BROMFIETSEN
De zondagrit is eveneens toegankelijk voor Old Timer Bromfietsen. De bromfietsen kunnen
dezelfde route volgen. Daar waar nodig, zijn extra bordjes geplaatst.
KOFFERBAK VERKOOP
Zijn er nog spulletjes die met oude motoren te maken hebben en die jullie willen verkopen,
houdt dan eens een kofferbakverkoop op het campingterrein. Dit kan het hele weekend.
OVERIGE INFORMATIE
Alle verder benodigde informatie staat in het programmaboekje dat uitgedeeld wordt bij
deelname aan onze Heuvel-Run.
Info: Bert Kreuwels 0621294677 Heuvel-Run 2024
Raymond Cordewener 0433648548 V: 16/02
Inschrijfformulier
Vul de van toepassing zijnde gegevens in op de achterzijde en stuur het ondertekende formulier
vóór 1 juni 2024
naar
Inschrijfburo Zuidlimburgse Heuvel-Run
Kloosterweg 1
6241 GA BUNDE (NL)
Het totale bedrag overmaken op bankrekeningnummer
NL07 INGB 0009 237495
(BIC Code: INGBNL2A)
ten name van
STG Zuidlimburgse Heuvel Run Voor Oude Motoren
Kloosterweg 1
6241 GA Bunde
onder vermelding van
” deelname Run 2024 “
Alleen tijdige betaling geldt als definitieve inschrijving.
Sluit bij het inschrijvingsformulier een aan jezelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe
bij, in verband met het bevestigen van de deelname!! Bij de gegevens aan de ommezijde van dit
formulier kan ook het e-mail adres ingevuld worden. Dan zorgen wij ervoor dat de bevestiging per e-
mail bericht aan jullie verstuurd wordt. (Spaart alweer een postzegel)
Aansprakelijkheid.
De Stichting Zuidlimburgse Heuvel Run Voor Oude Motoren en zijn medewerkers, welke dit evenement
organiseren, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, waarbij personen en/of
voorwerpen zijn betrokken van zowel deelnemers als derden.
Elke deelnemer rijdt geheel op eigen risico en dient ten minste WA verzekerd te zijn, in het bezit
te zijn van een geldig rijbewijs alsmede van de voor hem of zijn Motorrijwiel benodigde
ontheffingen.
De deelnemer verklaart door ondertekening van dit formulier nimmer de Stichting en/of zijn
medewerkers aansprakelijk te zullen stellen voor enigerlei schade voor, tijdens of na dit treffen.
Wilt u deze uitnodiging niet meer ontvangen of is hij verkeerd bezorgd, laat het ons alstublieft even
weten. Stuur deze enveloppe / dit bericht per ommegaande per post / per e-mail retour en we zorgen
ervoor dat geen bericht meer van ons ontvangt.
HEUVELRUN@HOTMAIL.COM
Bedankt voor de medewerking.
Info: Bert Kreuwels 0621294677 Heuvel-Run 2024
Raymond Cordewener 0433648548 V: 16/02
Inschrijfformulier Heuvel Run 2024
gegevens deelnemer
naam :
…………………………………………………………………………………
Voornamen :
…………………………………………………………………………………
straat :
…………………………………………………………………………………
Postcode :
…………………………………………………………………………………
Woonplaats :
…………………………………………………………………………………
Telefoon :
………………………………………………………………………………………..
Merk motor : ……………………………… bouwjaar : …………………………………….
aantal cylinders :……………………………… cylinderinhoud : …………………………………….
e-mail adres :
(blokletters) ………………………………………………………@……………………………………….
datum : ………/………………/2024
handtekening :
………………………………………………………………………………………………..
Nadere bijzonderheid betreffende de Zuidlimburgse Heuvel Run:
Het is mogelijk om het verblijf op het terrein van R.K.U.V.C. te verlengen. De camping is ter beschikking vanaf
donderdag 13 juni 2024 12.00 uur t/m maandag 17 juni 2024 om 12.00 uur. Dit dient echter van te voren
aangegeven te worden. De hieraan verbonden kosten bedragen € 6,- p/p/p/n.
LET OP: Er kan weer ingeschreven worden voor het ontbijt op zaterdag en zondag
Onderwerp Bedrag Aantal Subtotaal
Zaterdagrit: rijder, motor, inclusief lunch € 23,– X =
Zaterdagrit: duo, inclusief lunch € 23,– X =
Zondagrit: rijder, motor, inclusief lunch € 20,– X =
Zondagrit: duo, inclusief lunch € 20,– X =
Ontbijt(en) op zaterdag € 6,– X =
Ontbijt(en) op zondag € 6,– X =
Warme maaltijd zaterdagavond € 18,– X =
Camping nachten:
Verlenging overnachting do/vr p.p.per nacht. Kind <18 jr gratis € 6,– X =
Camping overnachting vr/za p.p.per nacht. Kind <18 jr gratis € 6,– X =
Camping overnachting za/zo p.p.per nacht. Kind <18 jr gratis € 6,– X =
Verlenging overnachting zo/ma p.p.per nacht (kind <18jr gratis) € 6,– X =
TOTAAL €
Deze gegevens zorgvuldig invullen en vóór 1 juni sturen naar het inschrijfsecretariaat.
Bij afmelden ná 1 juni vindt géén restitutie plaats.
Wilt U een bevestiging van uw inschrijving,
denk dan aan:
− het invullen van Uw e-mail adres!
Of
− het bijvoegen van een aan uzelf
geadresseerde en voldoende gefrankeerde
enveloppe.
Invullen secretariaat
Datum binnenkomst inschrijfformulier
Datum ontvangst betaling op giro
Ontvangen totaalbedrag €