De vereniging/ Historie van OMC de Kempen.

 

cropped-vlag-omc.jpg


  • De vereniging.

OMC de Kempen is een motor vereniging voor iedereen met een motor van voor 1975 die graag in groepsverband wil genieten van de omgeving op zijn/haar oude motor.

Per jaar worden er diverse ritten uitgezet, zijn er techniek avonden, worden en oldtimerbeurzen bezocht en worden er  kampeer weekenden georganiseerd.

De ritten worden door de leden uitgezet en de uitzetter rijd tijdens de rit voorop. de rest volgt en om elkaar niet kwijt te raken wacht steeds de tweede rijder op een hoek tot de bezem wagen eraan komt. Bij eventuele panne wordt dit meestal deskundig verholpen en als het echt niet meer wil zal de bezemwagen voor het verdere transport zorgen. Hoe het FOLLOW-UP systeem precies werkt lees je hier

Tijdens de ritten wordt altijd aan de inwendige mens gedacht en is er even tijd voor een praatje. Soms wordt de rit gecombineerd met het bezoek aan een museum of iets dergelijks.

  • Historie van OMC de Kempen

Het prille begin File0003

Het eigenlijke begin van de club is geweest in september 1988. Een achttal enthousiaste motorrijders uit Reusel hebben zich toen verzameld. Het leek hen een leuk idee om iets meer te doen met die oude motoren. Dit is later uitgegroeid tot clubverband. De uitnodiging voor de oprichtingsvergadering van de Oude Motoren Club de Kempen stamt van 23 maart 1989, ten huize van café de Mert te Eersel. Er zijn in de club altijd wel mensen te vinden, die alles bewaren. Voor dit artikel hebben we dan ook dankbaar gebruik gemaakt van het archief van Piet en Jeanne Coppelmans.
De eerste jaren van OMCOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Het eerste vlugschrift, de eerste Kempische Motoren rit stamt van 14 mei 1989. Bij deze rit moest iedereen op zijn ter beschikking gestelde routebeschrijving lezen, hoe men, via “kruising links” of “kruising oversteken” ter bestemde plaats moest komen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat slechts enkele geroutineerde rijders de rest op sleeptouw hebben genomen. Dit moet vast het begin zijn geweest van wijze waarop wij nu de ritten verrijden, nl. als èèn groep bij elkaar, en op elk kruispunt blijft de 2e motorrijder staan om de richting aan te geven. Het eerste exemplaar van het clubblad stamt van 1 juni 1989. Dit ziet er ,zeker van buiten bekeken, heel anders uit. Tot op heden zijn er 43 boekjes uitgekomen onder de vlag van OMC. We zullen beginnen met een korte vogelvlucht door de eerste boekjes. Veel van de huidige leden zullen die vroege historie van de club niet hebben meegemaakt. Uit de colofon is op te maken, dat vanaf het begin café de Mert steeds ons clublokaal is geweest. Het lidmaatschap bedroeg toen nog Fl. 25,=, de tweede leden waren lid voor Fl.10,= (dat is in al die jaren niet veel duurder geworden; waar doen ze het van?)Zijspan
In het openingsartikel (geschreven door de toenmalige redactie Rob Assman) staat de eerste verzamel foto met v.l.n.r. Klaas, Hans, Wim, Leo, Piet Heuvelmans, Piet v.d. Berg, Jos Willems, allen nog in hun jonge jaren. Het begin is vrij spontaan geweest. ontstaan door de wens met een aantal oude motoren een gezellige rit te maken. In de Kempen bleek, dat er heel wat motoren in een schuur(-tje) stonden. Veel van deze mensen zijn in de loop der tijd lid geworden van de motorclub om uiteenlopende redenen, zoals:
  • -men kende elkaar en het enthousiasme werkt aanstekelijk
  • -met broeders die dezelfde interesse hebben, te genieten van ritten
  • -hulp en ondersteuning bij het sleutelen en oplossen van problemen
  • -veel van de vrouwen reden mee (achterop of in het bakkie)
  • -vrouwen, die ook zelf hun mannetje staan, rijden en organiseren.
Om het rijden in groepsverband (en alles wat daaromheen bijkomt) een officieel karakter te geven is na rijp beraad besloten om een club op te richten. De naam moest nog even op zich laten wachten, maar in het eerste boekje staat toch al de naam van “OMC de Kempen” vermeld. Het logo vaststellen heeft iets meer voeten in aarde gehad. Allerlei ideeën zijn de revue gepasseerd (zoals in het eerste boekje ook te zien is). Het eerste boekje, dat het huidige logo draagt is uitgegeven in september 1991 (3e jaargang, nummer 3). De grootste bijdrage voor het tot stand komen van het logo is toch afkomstig van Jan en Elly Bakermans. In februari 1989 is er een infoblad uitgegeven, om op diverse evenementen (zoals Rosmalen en Luyksgestel) leden te werven. Ad Vennix heeft veel moeite gedaan om leden te werven op diverse evenementen.
De oprichtingsvergaderingFront.jpg
De oprichtingsvergadering heeft plaatsgevonden op 24 maart 1989 in café de Mert te Eersel. Blijkens de notulen waren er toen 35 ingeschreven leden. Een van de conclusies uit die notulen was: “het doel is gerealiseerd; de oude motorenclub de Kempen is van start”. De allereerste toerrit in clubverband is gehouden op 14 mei 1989 ( dit is de inmiddels zo beroemde jaarlijkse Pinkster rit geworden). Het aantal deelnemers was toen 29 (!) motoren. Erg veel bekijks hadden ze op de markt in Eersel. Jos en Klaas namen plaats aan een tafeltje op het terras van café de Mert om nieuwe leden in te schrijven. De administratie stond, net als de club, nog in de kinderschoenen. Desondanks zijn de eerste ledenlijsten en stikkers al gefabriceerd op de computer van Klaas (vooruitstrevend?). De eerste rit in de Kempen is verreden met behulp van een van tevoren samengestelde routebeschrijving (die naar achteraf bleek  nogal onhandig te zijn door de zeer kleine lettertjes). Een aantal foto’s uit de begintijd zijn gemaakt door Leo van der Weijst. Waarschijnlijk is toen al gezocht naar de ideale manier om een hele club mensen veilig door het verkeer heen te loodsen, zonder dat men elkaar onderweg kwijtraakt (met allerlei “race-praktijken” ten gevolge).

 

Na 1 jaar reeds 65 leden (genoteerd op 29 maart 1990). Dat is nog eens een kaskraker! De eerste algemene ledenvergadering ( dit is een verplicht nummer voor het bestuur) is gehouden op 29 maart 1990. Statuten en huishoudelijk reglement. Notulen van de  oprichtingsvergadering 23-03-1989  1e aanmeldingsformulier. Het eerste lustrum.Historie_01

Wordt Vervolgd….