OMC Ritten kalender 2024


Ritten kalender 2024

Datum Rit Uitzetter startpunt starttijd info Bezemwagen
1-apr Frisse neuzenrit John Keijzer Eersel café de Mert 11.00    
21-apr Tweetaktdag info Arjen v/d/ Linden t Draaiboompje Moergestel      
28-apr OMC rit Leo Overgaag Eersel café de Mert 12.00 Museum bezoek Piet Fabrie
20-mei Pinksterrit Wil Jansen Hapert Castersedijk 13 11.00 bbq eigen kosten  
14-16 juni Motorweekend Horst Bestuur     info via de app  
27-jun Avondrit Ruud Vennix Eersel café de Mert 18.00 rit naar Peer  
7-jul Jubileumrit bestuur Voldijnseweg 12 Westelbeers 11.00 met BBQ  
18-jul Avondrit nog geen uitzetter        
11-aug OMC rit Ad Hermans Schoolstraat 17a Hooge Mierde 11.00    
8-sep OMC rit Ad de Lepper Eersel café de Mert 11.00   Frans Mansveld
14-sep Veteranen Treffen Woerden Leo Overgaag Nog niet bekend 8.30 info via de app  
6-okt OMC rit Frans Goossens Draaiboompje Moergestel 12.00    
20-okt Snertrit John Keijzer     info via app Annemiek Vennix
DatumRitUitzetterstartpuntstarttijdinfoBezemwagen
1-aprFrisse neuzenritJohn KeijzerEersel café de Mert11.00
21-aprTweetaktdaginfo Arjen v/d/ Lindent Draaiboompje Moergestel
28-aprOMC ritLeo OvergaagEersel café de Mert12.00Museum bezoekPiet Fabrie
20-meiPinksterritWil JansenHapert Castersedijk 1311.00bbq eigen kosten
14-16 juniMotorweekend HorstBestuurinfo via de app
27-junAvondritRuud VennixEersel café de Mert18.00rit naar Peer
7-julJubileumritbestuurVoldijnseweg 12 Westelbeers11.00met BBQ
18-julAvondritnog geen uitzetter
11-augOMC ritAd HermansSchoolstraat 17a Hooge Mierde11.00
8-sepOMC ritAd de LepperEersel café de Mert11.00Frans Mansveld
14-sepVeteranen Treffen WoerdenLeo OvergaagNog niet bekend8.30info via de app
6-oktOMC ritFrans GoossensDraaiboompje Moergestel12.00
20-oktSnertritJohn Keijzerinfo via appAnnemiek Vennix